ตำแหน่ง โฆษณา และ อัตราค่าบริการ

สนใจ โฆษณาประชาสัมพันธ์ ธุรกิจ ของท่าน ผ่านทางเว็ปไซท์ ของเรา กรุณา ระบุ ตำแหน่ง ที่ต้องการ ดังนี้
รีบจับจองพื้นที่ว่าง เพื่อวางป้ายโฆษณา ของท่านวันนี้ ก่อนที่ตำแหน่งดีๆ จะหมดไป

ฺBanner : คือป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตามขนาดต่างๆ สามารถนำไปติดตั้ง ตามเว็ปไซท์ ต่างๆ ได้
WebPage : คือหน้าที่แสดงรายละเอียด สินค้าและ บริการ สามารถแสดงรูป ภาพ ข้อความต่าง เสียง ขึ้นอยู่กับ รูปแบบ การจัดทำ

ตำแหน่ง Banner Size Px อัตราค่าบริการ
บาท/เดือน
ประเภท
header 900 x 120 5,000 .- /ด. ตำแหน่งเดียว แสดงทุกหน้า
A1 450 x 150 1,000 .- /ด. Ratation (ไม่เกิน 5 Banner)
A2 150x60 250 .- /ด. สลับตำแหน่ง
A2 150x150 500 .- /ด. สลับตำแหน่ง + Text

หมายเหตุ : Rotation = จะแสดงแบบสุ่ม สลับ กันไป  Fixed = แบบตำแหน่งแสดงป้ายคงที่

บริการออกแบบ Banner ฟรี (เฉพาะ jpg) เท่านั้น  Flash Antimation คิดตามปริมาณงาน 500 - 1500 บาท

หากท่านไม่มีเว็ปไซท์เป็นของตัวเอง เรายังมีบริการออกแบบเว็ปเพจ ให้ท่าน ในราคา พิเศษ ดังนี้
อัตราค่าบริการออกแบบและจัดทำเว็ปเพจ

แบบ รูปแบบ อัตราค่าบริการ หมายเหตุ
Basic Basic Webpage 1,000.- /page/A4
- ฟรีโดเมนเนม yourname.nayok.net
- 1 หน้าเว็ปเพจ ข้อความพร้อมภาพประกอบ
PRO Web Graphics Design 12,000 บาท/ชุด
- โดเมนเนม yourname.com
- Web Hosting 200 MB + Email Account
- 5 Webpage Design + Webboard + Photo Gallery + Form Mail
- ออกแบบตามสไตย์คุณ
- ฟรีค่าบริการ Technical Support
Flash Flash ตามปริมาณงาน ภาพเคลื่อนไหว
Banner BannerJPG - ภาพนิ่ง
  BannerGif 500 บาท ภาพ Slide 2 -3 ภาพ
  Flash ตามปริมาณงาน ภาพ+ข้อความ เคลื่อนไหว

หมายเหตุ ภาพประกอบเว็ปเพจ ผู้จัดทำจัดหาให้
- สำหรับ Basic Design คิดค่าบริการปรับปรุงเว็ปเพจ ครั้งละ 500 บาท
- ราคาค่าจัดทำเว็ปไซท์ ตาม แบบต่างๆ ไม่รวมกับค่าโฆษณา ในตำแหน่ง ที่ท่านต้องการ
- เงื่อนไขการชำระเงิน มัดจำ 30 % ส่วนที่เหลือเมื่อส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

สำหรับท่านที่ไม่ต้องการจดทะเบียนโดเมนเนมเป็นของตัวเอง ( yourname.com ) 500 บาท/ปี ทางเรามีบริการ ฟรีโดเมนเนม yourname.nayok.net ตลอดเวลาที่ขอใช้ บริการ จากเรา

ดูตัวอย่างผู้สนับสนุนเรา

ในปัจจุบันอินเทอร์เนตเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันมากขึ้น เว็บไซต์หลาย ๆ แห่งได้มีการ เติบโตขึ้น อย่างมากมาย นิตยสาร วารสาร และสื่อต่าง ๆ ได้หันมาสนใจตลาด ด้านนี้มากขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากเครือข่ายอินเทอร์เนต นี้สามารถแพร่หลาย ได้ง่าย และสามารถเผยแพร่ได้ทั่วโลก มีความสะดวกในการ ใช้งาน และความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างกันในประเทศไทย คาดการณ์ว่าในปัจจุบัน มีผู้ใช้งานอินเทอร์เนตมากกว่า 10,000,000 คน และ เพิ่มมากขึ้นทุกวัน

กว่าจะมาเป็น NAYOKCITY.COM

NAYOKCITY.COM อีกหนึ่งในเว็ปไซท์ ของทาง อีซี่ นาว EZYNOW หนึ่งในผู้ให้บริการออกแบบและพัฒนา ระบบสารสนเทศ หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน ซึ่งทาง เรา ได้เริ่มการพัฒนาเว็ปไซท์ ให้กับ กลุ่ม ลูกค้า รีสอร์ท กิจกรรม การท่องเที่ยว ธุรกิจการท่องเที่ยว ภายใน จังหวัดนครนายก นอกเหนือจาก ธุรกิจ อุตสาหกรรม ในช่วงแรก ทางเราเน้น ที่ให้ลูกค้าที่ใช้บริการ จากเรานั้น ประสบความสำเร็จ ในการมีเว็ปไซท์ จึงได้ทำการ โฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านทางเครือข่ายเว็ปไซท์ ของเราอีกแห่งหนึ่ง คือ www.eshop.in.th ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา ซึ่ง www.eshop.in.th ในช่วงแรกนั้น เป็นการให้บริการ ลูกค้า ในระดับ สากล จนทำให้เป็น ที่รู้จัก มากยิ่งขึ้น ประกอบ กับ ลูกค้าของเราส่วนให้ ทราบดีว่า ทางอีซี่ นาว EZY NOW ให้บริการอยู่ใน จังหวัดนครนายก จึงมีการสอบถามข้อมูล การท่องเที่ยว ภายใน จังหวัด นครนายก มากขึ้น ... มากขึ้น จนเรา ไม่ค่อยมีเวลา ตอบ e-mail ดังกล่าว ประกอบ กับ ในช่วงสมัย นั้น เว็ปไซท์ ในระดับ ท้องถิ่น หรือ ในเว็ปไซท์ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ภายในจังหวัด ยังมีไม่มากนัก จึงเป็น จุดเริ่มต้น ของ การพัฒนาเว็ปไซท์ ภายในจังหวัด ขึ้นมา โดยได้เริ่มเข้ามาให้ข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ภายใน จังหวัด นครนายก ขึ้นในปี พ.ศ. 2545 และได้ริเริ่มสร้างสรรค์ชุมชน โดยการออกแบบและพัฒนาเว็ปไซท์ ให้เป็น ชุมชน ออนไลน์ ภายในจังหวัด นครนายก โดยอยู่ภายใต้การบริหาร จัดการ งานและดูแลด้านเนื้อหา ของทาง อีซี่ นาว EZY NOW

จวบจนวันนี้ เว็ปไซท์ NAYOKCITY.COM ก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 จนได้รับความสนใจ จากผู้ใช้งาน อินเตอร์เนต อยู่ในระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นที่น่าพอใจ เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในบางครั้ง มีผู้หลงเข้าใจผิดคิดว่า NAYOKCITY.COM เป็นเว็ปไซท์ ประจำจังหวัด หรือ เว็ปไซท์ หน่วยงาน ราชการ มีการ ติดต่อสอบถาม ข้อมูล ต่างๆ ตลอดเวลา ซึ่งเป็น แรงผลักดัน และ กำลังใจ ให้ ทีมงาน พัฒนา ต่อไป อย่างน้อย ก็ทำให้คนรู้จัก กับ นครนายก มากยิ่งขึ้น

มาตรฐานของเนื้อหาเว็บไซต์เป็นอย่างไร

การพัฒนาด้านเนื้อหาและข้อมูลของเว็บไซต์ NAYOKCITY.COM นั้น ถือได้ว่าเว็บไซต์ NAYOKCITY.COM เป็นแห่ง ค้นคว้า และ คลังข้อมูล ของทางจังหวัด นครนายก ซึ่งทางเรา พร้อมด้วยทีมงาน พร้อมที่จะพัฒนา เว็ปไซท์แห่งนี้มีข้อมูล ที่เผยแพร่บนอินเทอร์เนตมากที่สุด มีการปรับเปลี่ยน ข้อมูล และ เพิ่มเติม เนื้อหาสาระ ข่าวสาร อยู่เป็นประจำ ในปัจจุบันเนื้อหาสาระต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ มีเป็นจำนวนมาก คิดเป็นจำนวนเว็บเพจมากกว่า 300 หน้า และยังคงมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์ให้ เว็บไซต์ NAYOKCITY.COM เป็นศูนย์กลางข้อมูล ข่าวสาร ประจำจังหวัด นครนายก อย่างแท้จริง โดยข้อมูลนั้น ได้รับการสนับสนุน จากหลายๆ ฝ่ายทั้งจาก บุคคล ทั่วไป สถาบันการศึกษา นักวิชาการ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชนต่าง ๆ

กลุ่มเป้าหมายของ www.nayokcity.com

กลุ่มเป้าหมายของเรา คือ ผู้ที่สนใจข้อมูล ภายในจังหวัดนครนายก เพื่อใช้ ประกอบการ ท่องเที่ยว ศึกษาหาความรู้ และ ประสบการณ์ ต่างๆ ในแต่ละแขนง ที่ไม่สามารถ หาได้ จาก ตำรา โดยทั่วไป

ผู้เข้าชมเว็บไซต์แห่งนี้ จึง ประกอบไปด้วยหลากหลายอาชีพ หลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และ เอกชน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล แล้วข้อคิดเห็นต่างๆ ผ่านคอลัมน์ต่าง ๆ ที่เว็บไซต์ www.nayokcity.com ได้จัดทำขึ้นมา อาทิ กระดานข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ Photo Gallery และ อื่นๆ

เนื้อหาของเว็บไซต์มีอะไรบ้าง

เว็บไซต์ NAYOKCITY.COM ได้มุ่งเน้น ถึงคุณภาพของ ข้อมูลแล้ว เนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ โดยได้พัฒนาคิดแนวทางใหม่ ๆ ในการนำเสนอ รวมทั้ง จัดทำคอลัมน์ที่สามารถสื่อสารได้ 2 ทางคือ สามารถถาม และตอบได้ เพื่อสร้างสรรค์เว็บไซต์ให้เป็นเสมือนบ้านใหม่ของ คนทุกคน  ซึ่งในอนาคต ทางเราจะพัฒนา ให้มีเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม


สถิติการเข้าถึงเป้าหมายของเว็บไซต์

เว็บไซต์ NAYOKCITY.COM ในปัจจุบันถือว่าเป็นเว็บไซต์ ประจำจังหวัด นครนายก ที่มีผู้เข้าค้นคว้าข้อมูล และดูเนื้อหาสูงที่สุดใน ระดับจังหวัด ถึงการยอมรับ จากผู้ใช้งาน ทั่วไป โดยในแต่ละวัน จะมีผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ที่เป็น ธุรกิจ เอกชน หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจน บุคคลทั่วไป หาข้อมูล ประกอบการท่องเที่ยว จัดเลั้ยง สัมมนา ทั้งที่อยู่ใน และ ต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

ระดับการจัดลำดับจาก สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (truehits)

เดือน Pageviews Unique IP
12/2007 29495 7042
1/2008 18317 5861
User's Guide [อ่านเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บ]
Unique IP
Unique IP คือ IP ที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่ง IP ที่ไม่ซ้ำกันรายวัน หมายถึง จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์
Pageviews
Pageviews คือ จำนวนครั้งที่หน้าเว็ปเพจแสดงผล
ข้อมูลจาก www.truehits.net

ประตูสู่ นครนายก

ผู้ใช้อินเตอร์เนต โดยทั่วไป มักใช้บริการ เว็ปไซท์ค้นหา ข้อมูล หรือ Search Engine ซึ่งทาง NAYOKCITY.COM ถูกออกแบบ มาสำหรับ ให้ Search Engine สามารถค้นหาข้อมูล ได้ง่าย และ รวดเร็ว จึงทำให้ เว็ปไซท์ NAYOKCITY.COM ปรากฏอยู่ใน ระดับ ต้นๆ ของ เว็ปไซท์ Search Engine ด้วยคำค้น นครนายก , รีสอร์ท นครนายก , ท่องเที่ยว นครนายก , ล่องแก่ง นครนายก , Nakhon Nayok และ อื่นๆ..   หากคุณมีเว็ปไซท์อยู่แล้ว ต้องการเพิ่มผู้เข้าชม ให้สูงขึ้น ที่นี่ จะช่วยให้เว็ปไซท์ของคุณเป็นที่รู้จัก มากยิ่งขึ้น

 

ติดต่อเรา สั่งซื้อ พื้นที่ ติด แบนเนอร์ ได้ที่

ร้าน อี ซี่ นาว ( EZYNOW )
e-life and e-Service Solutions

69 หมู่ 8 อ. เมือง จ. นครนายก 26000 โทร. 087 127 1000 โทรสาร. 037 385 240
ทะเบียนการค้าเลขที่ อ. 2582 ทะเบียนพาณิชย์ อิเล็คทรอนิคส์เลขที่ 7 26000300001 0
การชำระค่าบริการ
โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานครนายก ชื่อบัญชี ร้านอีซี่ นาว บัญชีเลขที่ 659-2-17131-3 ออมทรัพย์


การชำระค่าบริการ


หลังจากที่ท่านได้ทำการกรอกข้อมูลสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะทำการตรวจสอบ และ จะยืนยัน การสั่งซื้อ ของท่านอีกครั้งหนึ่ง และ แจ้ง รายละเอียด เกี่ยวกับการชำระค่าบริการ พร้อมทั้งรายละเอียด ที่ท่านได้แจ้งข้อมูลไว้ ซึ่งการชำระค่าบริการ สามารถชำระค่าบริการ ได้ทั้งทางธนาคารและเครื่อง ATM ตลอด 24 ช.ม.

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ ค่าบริการขั้น ต่ำ 3 เดือน , 6 เดือน และ 12 เดือน (ยกเว้น โฆษณาเฉพาะกิจ )

การชำระค่าบริการ โอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานครนายก ชื่อบัญชี ร้านอีซี่ นาว บัญชีเลขที่ 659-2-17131-3 ออมทรัพย์

หลังจากชำระค่าบริการแล้ว กรุณา ส่งหลักฐานการโอนเงิน มาที่ โทรสาร 037 384 189 หรือ Scan หลักฐานการโอนเงิน และ ส่งอีเมล์ที่ info@ezynow.net

ทาง อีซี่ นาว ขอสงวนสิทธิ์ ในการลบ Banner ที่หมดระยะเวลาการสั่งซื้อ
กรุณาสั่งซื้อพื้นที่ วาง Banner ของท่าน ก่อนการหมดอายุภายใน 30 วัน หากพ้นกำหนด
ทางอีซี่นาว ขอสงวนสิทธิ์ จะแสดง Banner ว่างเพื่อให้ผู้อื่นมา จับจอง ต่อไป

เรารับประกันความพอใจ

e-life and e-service solutions

e-life and e-service solutions

eshop in Thailand

บริหารและจัดการ โดย
อี ซี่ นาว ( EZYNOW ) e-life and e-service solutions
69 หมู่ 8 อ. เมือง จ. นครนายก 26000 โทร. 037 384 070 โทรสาร. 037 384 189
ทะเบียนการค้าเลขที่ อ. 2582 ทะเบียนพาณิชย์ อิเล็คทรอนิคส์เลขที่ 7 26000300001 0
เว็ปไซท์ www.ezynow.net , www.nayokcity.com


EZY NOW e-lefe and e-service Solutions