หน้าแรก แผนที่ สมาชิก ข่าวประชาสัมพันธ์ แนะนำเว็ปไซท์ กระดานข่าว บทความ คำถามที่ถามบ่อย. สมุดภาพ ติดต่อเรา


บ้านสมุนไพรชัยมงคล คลอโรฟิลล์บริสุทธ์ 100 % ล้างสารพิษในร่างกาย อย่างมีประสิทติภาพ บ้านสมุนไพรชัยมงคล โทร 098 878 6897


พื้นที่ โฆษณา ผู้สนับสนุน เรา
รายการหลัก

บทความ น่าอ่าน

ค้นหา

Gallery
View the etc gallery

แนะนำเว็ปไซท์

ผู้สนับสนุน # A1

ผู้สนับสนุนเรา


เราจะพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อ ชาวจังหวัดนครนายก และ ผู้ที่สนใจ ได้ใช้ประโยชน์ จากบทความต่างๆ ในส่วนนี้


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว:
บทความเกี่ยวกับ การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ภายในจังหวัดนครนายก

บ้านพัก รีสอร์ท โรงแรม ร้านอาหาร
บ้านพัก รีสอร์ท โรงแรม ร้านอาหาร:
บ้านพัก รีสอร์ท โรงแรม ร้านอาหาร ภายใน จังหวัดนครนายก

สาระน่ารู้ เรื่องที่น่าสนใจ
สาระน่ารู้ เรื่องที่น่าสนใจ:
สาระน่ารู้ เรื่องที่น่าสนใจ บทความดีๆ ที่เราสรรหา นำมาฝาก

สัตว์ป่า และ พันธ์พืช
สัตว์ป่า และ พันธ์พืช:
รวมรวบบทความเกี่ยวกับ สัตว์ป่า และ พันธ์พืช

พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย:
นับแต่วันที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงขึ้นครองราชย์ เมื่อ วันที่ 9
มิถุนายน พ.ศ. 2489 เป็นต้นมาจน ถึงปัจจุบัน เป็นเวลา กว่า 60 ปี
ตลอดเวลาที่พระองค์ทรงงานเพื่อปวงชนชาวไทย พระองค์ทรงได้นำเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้
โดยทรงริเริ่ม โครงการต่างๆมากมาย เพื่อที่จะ บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ของประชาชนในด้านต่างๆ เนื่องใน
วโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
คณะผู้จัดทำได้ตระหนักถึงความสำคัญของผลงาน และโครงการในพระราชดำริ
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงริเริ่มขึ้น จึงได้นำข้อมูลมารวบรวม และ เรียบเรียง
จัดทำเว็บไซต์นี้ เพื่อประชาชน ชาวไทยจะได้รับทราบถึง พระปรีชาสามารถ
และความห่วงใยที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรตลอดมา


 

บทความมาใหม่
อ่านสาระดีๆ ที่เก็บรวบรวม มาใ ห้อ่านกันถึงที่นี่
 · ดวงปี พ.ศ. 2551
 · ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : ทิศทางใหม่ของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย
 · เที่ยวให้เป็นในยุคธรรมชาติแปรปรวน
 · มูลนิธิชัยพัฒนา
 · โครงการพระราชดำริฝนหลวง
 · ความเป็นมาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 · ความเป็นมาของวันเทคโนโลยีไทย
 · ฝายชะลอน้ำ (Check Dam) โดยใช้แนวพระราชดำริทฤษฎีการพัฒนาและฟื
 · ปรัชญาการอนุรักษ์ : เศรษฐกิจพอเพียง
 · สารคดีดนตรีเล่าเรื่อง น้ำคือชีวิต

     Hosted By : EZYNOW WEB HOSTING   Since 21 March 2003