Published by: webmaster , On: Jul-26-2005

รู้จักกับ มหันตภัย ใต้ท้องทะเล คลื่นยักษ์ ซึนามิ tsunamis
ซึนามิ (tsunami) เป็นคลื่นขนาดยักษ์ที่เกิดจาก การแทนที่น้ำอย่างรุนแรง  ทำให้มวลของน้ำเกิดการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง ในลักษณะเดียวกันกับการโยนก้อนหินลงในน้ำ แล้วเกิดระลอกคลื่นแผ่ออก จากจุดที่ก้อนหินตกกระทบ  ปรากฏการณ์ธรรมชาติบางอย่าง ได้แก่ ภูเขาไฟระเบิดในทะเลแผ่นดินไหวหรือแผ่นดินถล่มในทะเล และอุกกาบาต หรือดาวหางที่ตกลงในทะเล จะทำให้เกิดปรากฏการณ์แทนที่น้ำในลักษณะดังกล่าว อย่างรุนแรง ทำให้มวลของน้ำเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง  เกิดเป็นคลื่นซึนามิ ที่มีพลังงานมหาศาลและมีความเร็วสูงมาก ในระหว่างที่ซึนามิ เคลื่อนที่อยู่ในมหาสมุทร จะมีลักษณะเป็นคลื่นใต้น้ำ ที่เห็นเป็นเพียงระลอกสูงราว ๓๐ เซนติเมตร ถึง ๑ เมตรเท่านั้น แต่เมื่อซึนามิเคลื่อนที่เข้าหาฝั่ง สู่เขตน้ำตื้น ความเร็วจะลดลง ในขณะที่ความสูงของคลื่นกลับยิ่งทวีขึ้น
            ความสูงของคลื่นซึนามิ สูงกว่าคลื่นตามชายฝั่งธรรมดาที่เกิดจากกระแสลมและน้ำขึ้นน้ำลง มาก  กล่าวคือ อาจสูงตั้งแต่ ๑๐ เมตรไปจนถึง ๓๐ เมตร ซึ่งเทียบเท่ากับความสูงของตึก ๗-๘ ชั้น นอกจากนี้ซึนามิ ยังมีความยาวคลื่นหรือระยะระหว่างสันคลื่นกว่า ๑๐๐ กิโลเมตร ในขณะที่คลื่นธรรมดามีความยาวคลื่นเพียงไม่กี่เมตร หรือมากที่สุดแค่ ๑๐๐ ถึง ๑๕๐ เมตร เท่านั้น ความเร็วของ ซึนามิ แปรผันไปตามความลึกของมหาสมุทร ยิ่งมหาสมุทรมีความลึกมาก ซึนามิ ก็จะยิ่งมีความเร็วสูงมาก เช่น ซึนามิ ที่เกิดในมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งมีความลึกประมาณ ๔,๐๐๐ เมตร จะมีความเร็วถึง ๗๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง
           ซึนามิ แบ่งออกเป็น ๒  ประเภท คือ   ซึนามิเฉพาะบริเวณ และ ซึนามิ ข้ามมหาสมุทร
ซึนามิ เฉพาะบริเวณ หมายถึงสึนามิที่เกิดขึ้นแล้วเดินทางไปไม่ไกลนัก คือในระดับร้อยกิโลเมตร
ส่วน ซึนามิ ข้ามมหาสมุทร เป็น ซึนามิ ที่มีพลังงานสูงมาก สามารถเดินทางข้ามมหาสมุทร จากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งได้
ซึนามิข้ามมหาสมุทร เคยเกิดขึ้น มาแล้วเมื่อหลายปีก่อน เกิดจากแผ่นดินไหว ใกล้ประเทศชิลีทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันออกเมื่อปี พ.ศ. 2503 เดินทางเข้าถล่มเกาะฮาวายซึ่งอยู่กลางมหาสมุทร และยังเลยไปถล่มเกาะ ญี่ปุ่น ที่อยู่ทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกซึ่งห่างออกไปถึง 17,000 กิโลเมตร

ภาพเหตุการคลื่นยักษ์ถล่มประเทศ ซิลี

            ซึนามิ ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่  มักเกิดจากแผ่นดินไหวทั้งในมหาสมุทรหรือบนแผ่นดินใกล้ มหาสมุทรและเกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกบ่อยที่สุด เนื่องจากมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นแนวที่มีเปลือกโลกเปราะบาง เกิดแผ่นดินไหวได้ง่าย

 สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถ Download  หนังสือเผยแพร่ความรู้ เรื่อง " คลื่นยักษ์ สึนามิ คลื่นอภิมหาภัย " โดย ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล และ มูลนิธิชัยพัฒนา ได้ที่นี่
http://www.nectec.or.th/pub/book/tsunami-the-great-waves.pdf 

น่าอ่านมากครับ

ปรับปรุง 10/4/2548
บทความนี้ มาจาก ที่นี่ นครนายก NAYOKCITY.COM สัมผัสธรรมชาติ ในอ้อมกอด เขาใหญ่ ใกล้ๆแค่นี้เอง
http://www.nayokcity.com/cms

เว็ปไซท์ของบทความนี้ :
www.nayokcity.com/cms/modules//sections/index.php?op=viewarticle&artid=16