Published by: webmaster , On: Aug-05-2005

ประวัติบุคคลสำคัญในจังหวัดนครนายก

เจ้าพ่อขุนด่าน

นามจริงของท่านคือ”หาญ” เป็นบุตรชายของขุนพิจิตร –ไพรสนฑ์ ต่อมาได้รับตำแหน่งเป็นนายด่านคอยคุ้มครองรักษาชายแดนทางทิศตะวันออกชาวบ้านจึงเรียกว่า”ขุนด่าน”

ต่อมาพม่ายกทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยา “พระยาละแวก”เจ้าเมืองเขมรจึงยกทัพเข้ามาประชิดกรุงศรีอยุธยาเพื่อตีตลบหลังไทยโดยยกเข้ามาทางปราจีนแล้วเลยเข้ามาถึงนครนายก ขุนด่านจึงให้ม้าเร็วส่งข่าวไปยังเมืองหลวงให้ทราบส่วนตัวเองอยู่รวบรวมคนไทยที่หนี้ออกจากกรุงศรีอยุธยาตอนพม่ายกมาล้อมกรุงเข้าเป็นสมัครพรรคพวกแล้วยกกำลังออกไปซุ่มรอคอยกองทัพพระยาระแวกตรงทางผ่านเมื่อกองทัพพระยาระแวกผ่านมา ขุนด่านจึงนำกำลังที่มีน้อยกว่าเข้าโจมตีอย่างห้าวหาญทำให้กองทัพพระยาละแวกเสียหายอย่างยับเยินและต่อมาอีกไม่นานกองทัพไทยจากกรุงศรีอยุธยาก็ยกพลมาช่วยตีกองทัพเขมรแตกพ่ายไป

หลายปีต่อมาขุนด่านถึงแก่อนิจกรรม ชาวบัานที่มีความเคารพรักจึงได้รวบกันสร้างศาลประดิษฐานอัฐิของท่านไว้ ณ บริเวณหุบเขาชะโงก จ.นครนายก

เจ้าพ่อปลัดจ่าง

ปลัดจ่าง ถือกำเนิดที่ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก เป็นราษฎรที่ได้รับการยกย่องว่าขยันขันแข็งของตำบล ต่อมานายจ่างได้รับคัดเลือกให้เป็นปลัดกองเลขกองส่วยของ ต.หินตั้งและได้เรียกนายจ่างว่าปลัดจ่างตั้งแต่นั้นมา ขณะที่ปลัดจ่างปฏิบัติหน้าที่ที่บ้านท่าไซ ได้มีผู้ร้ายดักยิงปลัดจ่างจนถึงแก่ความตาย

จะเห็นได้ว่าปลัดจ่างเป็นผู้เสียสละทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติโดยแท้ท่านปฏิบัติหน้าที่จนตัวตายจึงถือว่าเป็นบุคคลสำคัญที่น่ายกย่อง

 
บทความนี้ มาจาก ที่นี่ นครนายก NAYOKCITY.COM สัมผัสธรรมชาติ ในอ้อมกอด เขาใหญ่ ใกล้ๆแค่นี้เอง
http://www.nayokcity.com/cms

เว็ปไซท์ของบทความนี้ :
www.nayokcity.com/cms/modules//sections/index.php?op=viewarticle&artid=31