Published by: webmaster , On: Aug-27-2005

ประวัติอำเภอ บ้านนา จังหวัดนครนายก

อำเภอบ้านนา แต่เดิมที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำนครนายกที่ตำบลบางอ้อ ในปัจจุบัน มีชื่อเรียกว่า "อำเภอท่าช้าง" ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "อำเภอบ้านนา" เมื่อปี พ.ศ. 2446 โดยที่บริเวณที่ตั้งที่ว่าการอำเภอเป็นที่ลุ่ม น้ำท่วมทุกปีและไม่อยู่ใจกลางของชุมชน  ประกอบกับการคมนาคมไม่สะดวกเพราะต้องอาศัยการคมนาคมทางน้ำเป็นสำคัญ ประชาชน ไปมาติดต่อกับอำเภอเกิดความไม่สะดวก ทางราชการจึงพิจารณาย้ายที่ว่าการอำเภอ มาตั้งที่ริมถนนสุวรรณศร เมื่อปี พ.ศ.  2508 ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอในปัจจุบัน อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครนายกเป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร

           ตามประวัติอำเภอนี้เคยเป็นแขวงเมืองนครนายก ซึ่งเป็นเมืองลูกหลวง หรือเมืองหน้าด่านในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี โดยเฉพาะท้องที่อำเภอบ้านนาเคยเป็นที่ตั้งกองโพนช้าง หรือ กองจับช้างป่าไว้เป็นพาหนะสำคัญในการทำศึกสงครามมาแต่สมัยโบราณ ปรากฏว่า ยังมีหลักฐานอยู่ที่บ้านที่มะเฟือง ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา ซึ่งในอดีตเมื่อ 30 กว่าปี หมู่บ้านนี้มีชื่อเรียกว่า "โรงช้าง" และยังมีเศษเสาโรงช้างของกรมพาหนะคชบาล เหลือซากอยู่เป็นหลักฐาน แต่ในปัจจุบันเสาโรงช้างได้ชำรุดผุพังไปจนหมดสิ้นแล้ว


           อำเภอบ้านนา เคยโอนไปขึ้นอยู่กับจังหวัดสระบุรีครั้งหนึ่ง เนื่องจากได้มีพระราชบัญญัติ ยกเลิกจังหวัดนครนายกโดยให้อำเภอต่าง ๆ ไปขึ้นอยู่กับจังหวัดปราจีนบุรี ส่วนอำเภอบ้านนาให้ไปขึ้นกับจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2484 ต่อมาได้มีพระราช บัญญัติจัดตั้งจังหวัดนครนายก ขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2489 อำเภอบ้านนา จึงได้กลับมาขึ้นกับจังหวัดนครนายกจนกระทั่งปัจจุบัน

 

ข้อมูลจาก สำนักงานจังหวัดนครนายก
บทความนี้ มาจาก ที่นี่ นครนายก NAYOKCITY.COM สัมผัสธรรมชาติ ในอ้อมกอด เขาใหญ่ ใกล้ๆแค่นี้เอง
http://www.nayokcity.com/cms

เว็ปไซท์ของบทความนี้ :
www.nayokcity.com/cms/modules//sections/index.php?op=viewarticle&artid=33