หน้าแรก แผนที่ สมาชิก ข่าวประชาสัมพันธ์ แนะนำเว็ปไซท์ กระดานข่าว บทความ คำถามที่ถามบ่อย. สมุดภาพ ติดต่อเรา


บ้านสมุนไพรชัยมงคล คลอโรฟิลล์บริสุทธ์ 100 % ล้างสารพิษในร่างกาย อย่างมีประสิทติภาพ บ้านสมุนไพรชัยมงคล โทร 098 878 6897


พื้นที่ โฆษณา ผู้สนับสนุน เรา
รายการหลัก

Popular Section Articles
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·

ค้นหา

Gallery
View the all gallery
Published by: navy , On: Jul-26-2005

แหล่งโบราณคดีบ้านดงละคร (เมืองดงละคร) ตั้งอยู่ที่ตำบลดงละคร ห่างจากตัว จังหวัด ไปทางทิศใต้ ประมาณ 9 กิโลเมตร แต่เดิมเรียกกันว่า “เมืองลับแล” เป็นสถาน ที่ตั้งเมืองโบราณ สมัยขอมมีอำนาจ มีแนว กำแพงเป็นเนินดินและคูเมืองปรากฏอยู่ ชาว บ้าน เรียก กันว่า “สันคูเมือง” ลักษณะของเมืองเป็นกำแพงสูงประมาณ 3 เมตร กว้าง 350 เมตร ยาว 550 เมตร และมีคูเมืองล้อมรอบ 4 ด้าน ภายในบริเวณมีการขุดค้นพบภาชนะดินเผา ลูกปัด พระพิมพ์และซากสิ่ง ก่อสร้างต่างๆ มากมาย ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงความเป็นมาของสถานที่ แห่งนี้ตั้งแต่พุทธ-ศตวรรษที่ 14-16 สำหรับตำนานเมืองลับแลนั้น เล่า กันว่า เมืองนี้เคยเป็นเมืองของราชินีขอม ซึ่งเป็นรโหฐานผู้อื่นไม่สามารถเข้าออกได้ง่ายนัก ประกอบกับลักษณะของบริเวณเมือง มีต้นไม้ สูงๆ ขึ้นอยู่ทั่วไป ใครเข้าไปแล้วอาจหลงทางหาทางออกไม่ ได้ จะต้อง วนเวียนอยู่ในดงนั้นเอง และวันดีคืนดี จะได้ยินเสียงกระจับปี่ สีซอ เสียง มโหรีขับกล่อมคล้ายๆ กับมีการเล่นละครในวัง ชาวบ้านจึงเรียกว่า “ดง ละคร” กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ เมื่อ วันที่ 8 มีนาคม 2478  


อบต. ดงละคร แนะนำเพิ่มเติมเมืองโบราณดงละคร ตั้งอยู่ในเขตตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก ลักษณะเป็นเนินดินขนาดใหญ่ รูปลักษณะคล้ายกระทะคว่ำจุดสูงสุด (ยอดเนิน) อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 32 เมตร พื้นที่ตัวเมืองอยู่สูง จากระดับน้ำทะเล 9-10 เมตร มีเมืองชั้นนอก-เมืองชั้นใน เป็นเมืองสมัยวัฒนธรรมทราวดี เริ่มมีผู้คนมาตั้งถิ่นฐานยุคแรกประมาณ พุทธศตวรรษที่ 12-14 ต่อมาพุทธศตวรรษที่ 15-16  เมืองโบราณดงละครเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นชุมชนในลักษณะเมืองท่า
หรือจุดแวะพักที่อยู่ในเส้นทางการค้ามีการอยู่อาศัยสืบต่อมาจนถึงพุทธศตวรรษ
ที่ 18 จากการพบร่องรอย ศาสนสถานและคูเมืองกำแพงเมืองขนาดใหญ่
ทำให้กล่าวได้ว่าเมืองโบราณแห่งนี้เป็นสังคมเมืองที่มีหัวหน้าปกครอง
โบราณสถานหมายเลข 1
ตั้งอยู่ในเขตชั้นนอกของเมืองดงละคร ห่างจากประตูเมืองชั้นในด้านทิศเหนือ
ประมาณ 250 ม. บริเวณเขตที่ดินธรณีสงฆ์ วัดสุวรรณคีระ (วัดหนองหมู)
เป็นโบราณสถานซึ่งมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 32 ม. ยาว 43 ม.
รูปแบบคล้ายกำแพงแก้วเตี้ยๆ ก่อด้วยอิฐ มีทางเข้าอยู่ทางทิศใต้ ภายในมีแท่นตั้ง
รูปเคารพเหลืออยู่ 2 แท่น (เดิมคงมี 3 แท่น) หลักฐานที่พบจากการขุดแต่งเมื่อ
2531-2532 และบูรณะเมื่อ 2536

โบราณสถานหมายเลข 2
สันนิษฐานว่า โบราณสถานแห่งนี้อาจเป็นสถูปที่ใช้บรรจุกระดูกของบุคคลสำคัญ
ของเมืองนี้ในสมัยทวารวดี หรืออาจเป็นสถูปที่ใช้ในการวางศิลาฤกษ์ เนื่องจากมีการ
พบของมีค่า เช่น แหวน กำไล ตุ้มหู ฯลฯ ส่วนลูกปัดก็พบเป็นจำนวนมาก ฝังปะปนอยู่กับ
ดินถม คล้ายกับการฝังลูกนิมิตรในปัจจุบัน

โบราณสถานหมายเลข 2
ตั้งอยู่ในเขตชั้นนอกของเมืองดงละคร ห่างจากประตู ูเมืองชั้นในด้านทิศเหนือประมาณ 250 ม. เป็นแนวกรอบศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยม
ขนาดกว้าง 3.7 ม. ยาว 4 ม. ตรงกลางขุดพบสถูปศิลาแลง รูปทรงกระบอก
ขนาดใหญ่ ซ้อนกัน 2 ชั้น โบราณวัตถุชิ้นสำคัญซึ่งพบจากการขุดแต่งเมื่อ
2532 คือ (1) พระพุทธรูปและแม่พิมพ์ ทำด้วยดินเผา ศิลปะแบบทวารดี (2)
เครื่องประดับเช่น แหวน กำไล ตุ้มหู ทำด้วยสำริด หัวแหวนทำด้วยหินสีต่างๆ
ลูกปัดแก้ว ลูกปัดหิน ประมาณ 2,000 เม็ด หินมีลายสลัก (อาจเป็นตราประทับ) รูป ปู ช้าง
[ กลับสู่ | สารบัญ บทความ ] สำหรับพิมพ์ แนะนำเพื่อน

Recent Section Articles
อ่านสาระดีๆ ที่เก็บรวบรวม มาใ ห้อ่านกันถึงที่นี่
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·

     Hosted By : EZYNOW WEB HOSTING   Since 21 March 2003